Váš partner pre
energetické riešenia

Sme tu pre vás viac ako 10 rokov

O nás

Spoločnosť SUNTEX a.s. zastrešuje komplexné riešenia v oblasti energetiky s pôsobením v Slovenskej a Českej republike. Hlavným zameraním sú fotovoltické elektrárne s pokročilými funkciami pre poskytovanie podporných služieb distribučnej siete.

Naše služby

Suntex a.s. pôsobí v oblasti riadenia výroby, akumulácie a spotreby elektrickej energie z nami navrhovaných a vystavaných fotovoltických elektrární, pre možnosti poskytovania flexibility ale aj podporných služieb. Ako člen Združenia prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie‚ prispievania k rozvoju a vytvoreniu efektívnej platformy na ochranu práv a presadzovania záujmov prevádzkovateľov OZE, produkujúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie.

Návrh fotovoltického zariadenia

Návrh fotovoltického zariadenia v existujúcej infraštruktúre

Získanie osvedčení

Získanie Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia

Vypracovanie štúdie

Vypracovanie štúdie pripojiteľnosti a investičného zámeru

Dodávka a výstavba

Dodávka a výstavba fotovoltických elektrární, dodávka a montáž batériových úložísk, návrh systému riadenia​

Zoptimalizujeme energetické riešenia pre každý priestor

Kompletná inštalácia pod jednou strechou

– Diagnostika a šetrenie energií

– Nezáleží či ste malí alebo veľkí

– Ako na to? Radi Vám poradíme

Portfólio